karta przekazania odpadu, utylizacja i skup tonerów

Zgodnie z Ustawą o Odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001r. z późniejszymi zmianami, każdy właściciel podmiotu, który wytwarza swoją działalnością odpady, zobowiązany jest do zapobiegania powstawania ich, ograniczania ich ilości, zapewniania odzysku zgodnego z normami ochrony środowiska oraz zapewnienia unieszkodliwienia w przypadku, kiedy nie ma możliwości przekazania ich do recyklingu. Zgodnie z tak sformułowanym rozporządzeniem, firma postanowiła wyjść naprzeciwko potrzebom klientów, dlatego dysponują zezwoleniem na przyjęcie i transport odpadów, jakie powstają w momencie eksploatowania urządzeń wielofunkcyjnych oraz pozostałych sprzętów elektronicznych. Firma zajmuje sie skupem materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. m.in., puste tusze, za jakie klienci dostają pieniądze na miejscu. Sprawne tusze czy tonery, można także przesłać do nich kurierem, wówczas zapłatę dokonują za pomocą przelewu w ciągu 24h. Firma głównie kładzie nacisk na ekologiczne założenia. Modele, jakie nie nadają się do renowacji, trafiają do specjalistycznych firm, zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem, dzięki czemu są w stanie wyszukać z nich zdatne jeszcze materiały. Pełnej utylizacji poddawane są tylko te elementy, jakie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Współpraca z nimi, to przede wszystkim pewność, że oddane przez nas zużyte tonery i tusze zostaną potraktowane w ekologiczny sposób, adekwatnie z aktualnym prawem. Środowisko naturalne, traktują z całym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zdają sobie sprawę z tego, jak istotne są w dzisiejszych czasach ekologiczne działania, które nie pozwalają na to, aby nasze środowisko ulegało jeszcze większej dewastacji. Powierzając nam zużyte przez siebie tonery czy tusze, Wszyscy możemy na tym nie tylko zyskać pieniężnie, ale również cieszyć się istotą prawidłowo podjętej decyzji, która powinna być obowiązkiem każdego obywatela. http://puste.info